Gerald R. Hinzman – wieloletni dyrektor okręgu służb probacyjnych, obejmującego sześć hrabstw, a w nich dziewięć biur regionalnych i cztery ośrodki readaptacji. Zarządzał okręgiem z budżetem rocznym 20 milionów USD, zatrudniającym przeszło 260 kuratorów nadzorujących 4500 osób (skazanych i warunkowo zwolnionych z zakładów karnych). Były żołnierz, a w przeszłości również szef policji zarządzający przeszło 250 funkcjonariuszami i dyrektor akademii policyjnej. Twórca organizacji non-profit o nazwie Community Corrections Improvement Association, która zatrudnia 200 osób i dysponuje budżetem rocznym na realizację programów w wysokości 3 milionów USD.

Bruce Vander Sanden – Dyrektor 6. Dystryktu Probacyjnego w Stanie Iowa, obejmującego swoim zasięgiem sześć hrabstw, w tym miasto Cedar Rapids. Nadzorując pracę Dystryktu, odpowiedzialny za działania probacyjne i pracę z warunkowo zwolnionymi z zakładów karnych, realizowaną przez podległych mu kuratorów i inny personel. Trzydziestoletnie doświadczenie na wszystkich szczeblach kariery w strukturach probacji. Zaangażowany w programy profilaktyczne przeciwdziałające przestępczości wśród młodzieży. Z sukcesami inicjował projekty zmniejszające przestępczość z użyciem broni palnej. Ukończył wiele kursów specjalistycznych z zakresu prawa, zarządzania probacją i przywództwa. Były prezydent Stowarzyszenia Probacyjnego Stanu Iowa.

Doug Neumann – Dyrektor wykonawczy Cedar Rapids Metro Economic Alliance, największej organizacji społeczno-gospodarczej Stanu Iowa, powstałej w 2012 roku ze zjednoczenia trzech znaczących organizacji. Pełnił funkcje publiczne, a także był dyrektorem ds. komunikacji w strukturach biznesu. Karierę zawodową rozpoczynał jako reporter i redaktor gazety. Nagradzany za znaczący wpływ na rozwój biznesu i społeczności na terenie Stanu.

John Zielke – Szef Okręgu Północnego w Stanie Iowa, obejmującego swoim zasięgiem dystrykty z północnej połowy Stanu. Wieloletnie doświadczenie w pracy jako kurator sądowy. Odpowiedzialny za programy pracy ze sprawcami z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, ponadto za rozwiązania związane z wdrożeniami w ramach programów obejmujących pracę ze sprawcami przestępstw przy użyciu środków odurzających i narkotyków. Uczestnik grup roboczych rozwijających system probacji na szczeblu federalnym, ogólnoamerykańskim. Zaangażowany w opracowywanie systemu oceny ryzyka powrotności do przestępstwa.

Steven Ovel – pracował jako dyrektor wykonawczy ds. stosunków rządowych w strukturach szkolnictwa wyższego. Wieloletnie doświadczenie w administracji samorządowej i biznesie. Konsultant legislacyjny i lobbysta, specjalizujący się w sferze szkoleń zawodowych, kadrach i rozwoju gospodarczym oraz usprawnianiu procesów edukacyjnych, a także związanych z kształceniem technicznym. Zaangażowany przez wiele lat, jako członek rady dyrektorów rządowej agencji, w kształtowanie stanowego systemu zatrudniania. Przez wiele lat prezydent Community Corrections Improvement Association.

Tenette Carlson – kurator sądowy z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy z osobami dorosłymi, nadzorująca 125 sprawców przestępstw i warunkowo zwolnionych z zakładów karnych. W swojej karierze zatrudniona jako wychowawca w zakładzie poprawczym dla młodzieży. Autorka intensywnego programu terapeutycznego dla młodocianych przestępców. Certyfikowany trener treningu radzenia sobie ze złością. Bogate doświadczenie w pracy z osobami z problemami psychicznymi. Reprezentuje Iowa Corrections Association.