O fundacji

Polish-American Development Council to fundacja realizująca i wspierająca nowatorskie rozwiązania w zakresie współpracy międzynarodowej pomiędzy instytucjami, samorządami lokalnymi i podmiotami gospodarczymi. Wymianę doświadczeń i koncepcji oraz rozwój współpracy polskich i amerykańskich partnerów fundacja realizuje przede wszystkim poprzez organizowanie seminariów i konferencji, wyjazdów studyjnych do USA oraz promocję Polski.

Naszym celem jest również tworzenie instytucjonalnych form budowania długofalowych relacji międzynarodowych. Zapraszamy do grona podmiotów współpracujących z naszą Fundacją – samorządy, instytucje, podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe i osoby, które chcą osiągać nowe cele, podejmując wspólnie międzynarodowe działania i aktywnie uczestniczyć w budowaniu międzynarodowych relacji i wynikających z nich projektów i przedsięwzięć. Naszym Partnerom dedykujemy następujące formy zaangażowania we wspieranie naszej działalności.

Patron Strategiczny

Podmiot, szczególnie mocno zaangażowany we wspieranie naszych inicjatyw.

Patron Wspierający

Podmiot, okazjonalnie wspomagający nasze działania i wydarzenia.

Patron VIP

Osoba, która aktywnie uczestniczy we współpracy z nami bądź wspiera nas indywidualnie.

Patron Honorowy

Podmiot, który docenia nasze wysiłki i aktywność na arenie międzynarodowej.

Patron Medialny

Podmiot, relacjonujący przebieg współpracy międzynarodowej pod auspicjami PADC.

Każde wsparcie z Państwa strony umożliwia nam dynamiczne rozwijanie owocnych relacji ponadatlantyckich. Dziękujemy za wspieranie naszych działań, podczas których honorujemy w sposób szcególny naszych Patronów.

Nasi partnerzy