Seminaria międzynarodowe

Od lat współorganizujemy z naszymi Partnerami znaczące wydarzenia międzynarodowe, a wśród nich seminaria, które skupiły wielu przedstawicieli świata nauki i praktyki, specjalistów w swoich dziedzinach, będąc znakomitymi płaszczyznami wymiany myśli, poglądów i doświadczeń. Odbyły się one pod patronatami honorowymi marszałków województw, starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów.

 

 • I Międzynarodowe Seminarium
  – „Probacja w Polsce i USA – stan, współpraca, perspektywy”
  – Bytów, maj 2012.

 • II Międzynarodowe Seminarium
  – „Probacja w Polsce i USA – nowoczesne zarządzanie w probacji”
  – Toruń, maj 2013.
 • III Międzynarodowe Seminarium
  – „Probacja w Polsce i USA – systemy zwalniania skazanych z zakładów karnych”
  – Wrocław, czerwiec 2014.
 • IV Międzynarodowe Seminarium
  –”Probacja w Polsce i USA – system zwolnieniowy i praca jako element społecznej readaptacji osób skazanych”
  – Gniezno, maj 2015.
 • V Międzynarodowe Seminarium
  – „Probacja w Polsce i USA – bezpieczeństwo publiczne a działania służby kuratorskiej”
  – Kazimierz Dolny, maj 2016.
 • VI Międzynarodowe Seminarium
  – „Probacja w Polsce i Ameryce Północnej – kurator sądowy we współpracy z samorządem lokalnym i innymi instytucjami”
  – Kołobrzeg, maj 2017.
 • VII Międzynarodowe Seminarium
  – „Probacja w Polsce i Ameryce Północnej – przeciwdziałanie przemocy domowej w kontekście uregulowań systemowych”
  – Uniejów, maj 2018.