Wyjazdy studyjne do USA

Program wyjazdów studyjnych jest przez nas dynamicznie rozwijany. Serdecznie zapraszamy chętnych do udziału w programie oraz do współpracy. Co roku przygotowujemy kolejne grupy wyjazdowe do USA.

Wyjazdy studyjne wiążą się dla uczestników wyłącznie z pokryciem kosztu przelotu tam i z powrotem oraz kosztu uzyskania wizy amerykańskiej. Pobyt w USA jest finansowany przez naszych amerykańskich Partnerów w ramach dwustronnej współpracy. W trakcie wyjazdów, uczestnicy mają niecodzienną możliwość odwiedzenia licznych instytucji, organizacji i podmiotów gospodarczych. Mają także okazję uczestniczyć w mini-wykładach i prezentacjach oraz osobiście przeprowadzić wiele rozmów, które pozwolą zgłębiać wiedzę o funkcjonowaniu wspomnianych instytucji w USA i wymieniać się doświadczeniami.

Podczas wizyt, polskie delegacje mają także sposobność poznania codziennego życia Amerykanów i specyfiki ciekawego kraju. Wyjazdy studyjne służą przede wszystkim wymianie doświadczeń i budowaniu wzajemnych relacji, stanowiąc rozwinięcie współpracy polsko-amerykańskiej, realizowanej w obszarach zainteresowania Fundacji.