Rozwijamy współpracę międzynarodową

Umożliwiamy wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk.

Seminaria i konferencje

Skupiamy przedstawicieli świata nauki i praktyki, specjalistów w swoich dziedzinach.

Wyjazdy studyjne do USA

Łączymy wiedzę teoretyczną z praktyką.

Promujemy Polskę

Budujemy silne i trwałe relacje oparte na współpracy.

Rozwijamy współpracę międzynarodową

umożliwiając wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk.

Organizujemy seminaria oraz konferencje

skupiając przedstawicieli świata nauki i praktyki, specjalistów w swoich dziedzinach.

Wyjazdy studyjne do USA

łączące wiedzę teoretyczną z praktyką.

Promujemy Polskę

budując silne i trwałe relacje oparte na współpracy.

Relacja z II Międzynarodowej Konferencji w Toruniu

Relacja z II Międzynarodowej Konferencji w Toruniu

W dniach 26-27 maja 2022 roku zorganizowaliśmy II Międzynarodową Konferencję „Instytucje i służby na rzecz bezpieczeństwa publicznego – współpraca dla społeczności lokalnych”. W tym roku na lokalizację wydarzenia wybraliśmy piękny i zabytkowy Toruń. Wzięło w niej...

Wizyta studyjna w Polsce 22-29 maja 2022 roku

Wizyta studyjna w Polsce 22-29 maja 2022 roku

Od 2011 roku budujemy aktywnie współpracę polsko-amerykańską organizując wizyty studyjne delegacji amerykańskich w Polsce i wyjazdy delegacji polskich do Stanów Zjednoczonych. Realizując w praktyce międzynarodową współpracę budujemy relacje samorządowe, gospodarcze,...

Mocny skład Delegacji USA w 2022 roku

Mocny skład Delegacji USA w 2022 roku

Gerald R. Hinzman – wieloletni dyrektor okręgu służb probacyjnych, obejmującego sześć hrabstw, a w nich dziewięć biur regionalnych i cztery ośrodki readaptacji. Zarządzał okręgiem z budżetem rocznym 20 milionów USD, zatrudniającym przeszło 260 kuratorów nadzorujących...

O fundacji

Realizujemy i wspieramy nowatorskie rozwiązania w zakresie współpracy międzynarodowej pomiędzy instytucjami, samorządami lokalnymi i podmiotami gospodarczymi. Wymianę doświadczeń i koncepcji oraz rozwój współpracy polskich i amerykańskich partnerów fundacja realizuje przede wszystkim poprzez organizowanie seminariów i konferencji, wyjazdów studyjnych do USA oraz promocję Polski.
Naszym celem jest również tworzenie instytucjonalnych form budowania długofalowych relacji ponadatlantyckich. Zapraszamy do grona podmiotów współpracujących z naszą Fundacją – samorządy, instytucje, podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe i osoby, które chcą osiągać nowe cele, podejmując wspólnie międzynarodowe działania i aktywnie uczestniczyć w budowaniu ponadatlantyckich relacji i wynikających z nich projektów i przedsięwzięć.

Wesprzyj nas

Nasi partnerzy