W dniach 26-27 maja 2022 roku zorganizowaliśmy II Międzynarodową Konferencję „Instytucje i służby na rzecz bezpieczeństwa publicznego – współpraca dla społeczności lokalnych”. W tym roku na lokalizację wydarzenia wybraliśmy piękny i zabytkowy Toruń. Wzięło w niej udział kilkudziesięciu przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i służb odpowiedzialnych za kształtowanie bezpieczeństwa publicznego. Prezesi Sądów Okręgowych i Rejonowych, Sędziowie, Kuratorzy Okręgowi i Zastępcy Kuratorów Okręgowych, Kierownicy Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej, Kuratorzy Zawodowi, Pracownicy Naukowi, Założyciele ośrodków pomocowych, Funkcjonariusze Służby Więziennej oraz Przedstawiciele Samorządów wzięli udział w wydarzeniu objętym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydenta Miasta Torunia.

Pierwszego dnia Konferencji swoje wystąpienia mieli zacni Prelegenci, a także odbyła się polsko-amerykańska dyskusja otwarta, która pozwoliła na wymianę doświadczeń i wzajemne poznanie kształtu i efektywności poszczególnych elementów składowych systemów probacyjnych z obu stron Atlantyku.

Tematy wystąpień:

 • Współpraca instytucjonalna na przykładzie działań Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Do Wykonywania Orzeczeń W Sprawach Karnych Sądu Rejonowego w Przemyślu
  – Artur Cieliński, Kierownik ZKSS, Sąd Rejonowy w Przemyślu
 • Policja jako podmiot wiodący w organizacji i zabezpieczeniu bezpieczeństwa publicznego
  – dr Jan Znajdek, Wykładowca akademicki, członek zarządu Grupa-Tutor Sp. z o.o.
 • Women in Community Corrections
  Kobiety w systemie oddziaływania probacyjnego i superwizji
  – Veronica Cunningham, Dyrektor Wykonawczy, American Probation and Parole Association
 • Dbając o jakość życia i bezpieczeństwo… Wsparcie w sytuacji wykluczenia społecznego (wybrane konteksty)
  – dr Kamila Słupska, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Home Visits and 3-Year Recidivism
  Częstotliwość wizyt domowych w kontekście powrotności do przestępstwa
  – John Zielke, wieloletni Szef Okręgu Północnego w Stanie Iowa
 • Residential Facilities for prevention and reentry
  Mieszkalne ośrodki probacyjne w zapobieganiu powrotności do przestępstwa i readaptacji osób skazanych
  – Bruce Vander Sanden, Dyrektor 6. Dystryktu Probacyjnego w Stanie Iowa
 • Skuteczna readaptacja mężczyzn w Polsce na przykładzie Ośrodka Readaptacyjnego Mateusz
  – Waldemar Dąbrowski, Założyciel Ośrodka Readaptacyjnego „Mateusz” w Toruniu
 • Motivational Interviewing and Corrections
  Rozmowy motywacyjne i korekcyjne jako efektywne narzędzie zmiany postaw
  – Todd Roberts, Prezydent Iowa Corrections Association, Stan Iowa
 • Tech2 Connect ReEntry: Using Technology to Achieve Success in the Community
  Wykorzystanie technologii do osiągnięcia sukcesu w społecznej readaptacji osób skazanych
  – Tenette Carlson, Kurator sądowy, Sekretarz Iowa Corrections Association, Stan Iowa
 • Rola mediów w prewencji kryminalnej
  – Aleksandra Stępień, prawnik, doktorantka w Szkole Głównej Handlowej
 • Swift Certain Fair Initiative
  Nowy program wsparcia inicjatyw korekcyjnych
  – Gabriel Schaapveld, Kierownik Wydziału Wysokiego Ryzyka w 6. Dystrykcie Probacyjnym w Stanie Iowa

Drugi dzień Konferencji wypełniły obszerne panele dyskusyjne prowadzone przez moderatorów w trzech obszarach tematycznych:

 • Zapobieganie zachowaniom trudnym młodzieży – w trosce o jej bezpieczeństwo i dobrostan
 • Public Safety First – idea zarządzania bezpieczeństwem
 • Sprawcy z chorobami psychicznymi – skala problemu, trendy, programy terapeutyczne, profilaktyka

Bardzo dziękujemy wszystkim Uczestnikom naszego wydarzenia za aktywny udział i znakomitą atmosferę.

Verinica Cunningham
Tenette Carlson
Bruce Vander Sanden
John Zielke
Todd Roberts
Gabriel Schaapveld